SeLamAt BerPuasa....

Saturday, August 22, 2009

AlHamDulilah, sudAh SmPai BuLAn Yang PenUH deNgan KeberKAtan Ini Iaitu Bulan Ramadhan.....

DeNgaN iNI saYA iNGin MenGucaPkan SeLaMAt BerPuasa KepaDA seMUa UmaT isLAm.....

DiHarAp PuaSa Pada Kali Ini DiBerKati AlLah daN dIpeNUhI deNGan Amalan-aMAlan Yang bAik..

MeMories at SkPK KuanTAn...

AlHamDulILaH, SyuKUr KeraNA DaH Abs Pun PRaktiKUM Kt SIni.....
PelbaGaI SuKA Dan Duka saYA dAn RakAN2 ALaMI BErsaMA....
PeLbaGAi ILmu JuGA YAnG DaPAt KAmi PeroleHi...
APa YG PenTIng SeKAli IaLAH PenGAlaMAn....

TeRiMA KAsIH KepaDA GuRU-GuRU SkPK KUanTAN yaNg baNyak mEmBAntu kaMI kETiKA diSAna....
tErIma kASih juGA kEPada sTAf2 sEkOlaH dAn JuGA PpM....
DiHARap KiTa DapAT BeRtemu LaGi paDA MAsa AKan DAtaNg....

sErBA SeDIkiT GAmBAr HAri terAkhir Di SKpK kUAnTAn....

MeNtOr SAYa DaN RizAl iAtu Pn NuRUl AkMA( kaCAk SunGGuh 2 OranG dI TePi Beliau )

SaMbUtaN KemErdeKAaN

ABs SajA SamBuTAn MeRdEKa, muLAlaH sESi FotoGraFi UtK keNAng-KenaGAn.....
Heheheheh....

sEkaLI laGI SaYA mnGucaPkan juTAan TerIma KAsiH kePada WarGa2 SkPK kUanTAn......
sEMOga Kita KetEmu laGi...

ExaM WeEk..

Wednesday, August 12, 2009

MInGGu INi meRupakan MingGu PKSR 3....
JAdi rilek la gurU2 dia...
TerMAsukLAh AKu...

MUkA-MUkA tImE Exam...

sElaIN Itu JuGA AKu DituGASkaN Untuk MenanDA KErtAS JAwaPAN EXam BM...
ADuYai...

WeEkEnD....

Saturday, August 8, 2009

MinGGu N merupakan MinGGu YANg Best....
bERjALAn2 je keJE...

dEStINAsI :
- tAnJUng sEpaT
- tANjUnG lUMpuR (KEdaI mOK na)
- Tc

TiaDA Apa YanG iNGin DIbicaRA.. BiAR GamBAr meNEranGkan Segala-gAlAnya..

TaNJuNG SEpaT...


(naK tuMPang)

TC

DatS All Folks...
C u NexT Time..

H1n1..

Jumlah terkumpul kes influenza A(H1N1) di Malaysia sehingga 7 Ogos 2009 jam 8.00 pagi adalah sebanyak 1,525 kes dengan jumlah kematian 15 orang. Daripada 1,525 kes yang dilaporkan tersebut, 574 (38%) merupakan kes import dan 951 (62%) kes jangkitan tempatan. Daripada jumlah ini, 1,434 kes (94%) telah sembuh. Bilangan kes jangkitan influenza A(H1N1) yang masih berada di Unit Rawatan Rapi adalah 14 orang. Seramai 44 pesakit sedang menerima rawatan antiviral di wad isolasi manakala 33 orang menerima rawatan pesakit luar. Daripada 14 kes yang berada di Unit Rawatan Rapi, 5 daripada mereka mempunyai faktor risiko iaitu obesiti (2), post -delivery (1) dan bayi (2). ( MakLumaT DiamBIl DArI LamAN SesaWAng KeMenTeRian KesiHAtaN)

OleH Itu Org RamAI Yang BerIsIko DiMinTA MEmbEri PerHAtian KePAda PerKara BeriKUt :

1. MereKA Yang BerisiKo TinGGi ( ibu MengAndung,Obes,AsMA,DiabETES,iMUniTI ReNdaH,SAkit JAntung) dGN GejaLA JAngKitan Perlu SEGERA MeNdaPAtkan RawATaN Di KliNIk @ HosPital BErdeKAtan.
2. PesaKiT2 yang Mengalami gejala RingaN H1N1 DimiNTa Untuk Berada Di Rumah BG meNCegaH penYebarAN ViRus Ini Kepada Orang LAin.
3. PesaKit2 yang DinAsiHAtkaN UnTUk BeraDA di RumaH semASA MEndPT RawAtaN pErlu MemAntau TahaP KEsiHAtan SenDiri.
4. ORang RamAI YAng MEngeTAhui wUJudnYA KlusTEr InflenZa-liked IllneSS (ILI) di SekolAh, Institusi, KomuniTI dImiNTa MeMAklUmkan KEpaDA PeJAbaT KesIHAtan DaeRAh UntUK SiaSAtan DAn TinDakaN KawaLAn.

- MArIlaH Kita BErSamA2 MEnCEgaH peNyeBAraN waBAk INI-